Değişen kimya müfredatına ait bir konudur. Yeni müfredatta 10 sınıfta yer almaktadır.